ELLIOTT Formal Dining Set

Các sản phẩm :
Được bán bởi :

Mua Ngay


Giá bán : 449 đ /Pc 499 đ Giảm giá:10%
100 PcCó sẵn
Thêm vào giỏ hàng

5 Pc. Set: Price is for Table (2328T-4272 - 1 Box) + 4 Side Chairs (2328S 2 Boxes)

6 Pc. Set: Price is for Table (2328T-4272 - 1 Box) + 4 Side Chairs (2328S 2 Boxes) + 1 Bench (2328-BENCH - 1 Box)


Table: 42" X 54"~72" X 30"H - With Leaf: 42" X 72" X 30" H - Without Leaf: 42" X 54" X 30" H

 Đặt Hàng