Đặc sắc

Playboy London

Được bán bởi :

Mua Ngay


Giá bán : 68 đ /50

Màu :

Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng

Top notes: Mandarin, galbanum and pink grape fruit

Heart notes: Rose, cinnamon and toscanol molecule

Base notes: Cedar, tonka and pisco brandy

 Đặt Hàng