Đặc sắc

Canon Digital SLR Camera

Được bán bởi :

Mua Ngay


Giá bán : 3.500 đ /Pc

Màu :

500 PcCó sẵn
Thêm vào giỏ hàng

Hobbyist

• 18 megapixels

• Sensor type: APS-C / 22.3 x 14.9 mm CMOS sensor

• Standard ISO range: 100 – 6400

• Built-in WiFi / NFC

Pixel

18

Wifi

Builtin

 Đặt Hàng