Ford Mustang GT Premium

Được bán bởi :

Denton Hansen


Giá bán : 39.190 đ /Pc

Màu :

150 PcCó sẵn
Thêm vào giỏ hàng

Key Features & Specs

EPA Classification Subcompact Cars

MPG/MPGe 24 (Est) Highway / 15 (Est) City

Engine Premium Unleaded V-8 5.0L/302 cu in

Transmission Manual w/OD

Drive Train Rear Wheel Drive

Seating 4

Horsepower 460

 Đặt Hàng